გაასუფთავე

ვაზის საკავებელი

ნაპოვნია 2 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

Fixion EUR

ელექტრონული, ხელით მუშაობა ორივე ხელით, ვიბრაციის დონე (ah)** - m/s² ≤ 2,5, 12 000 დახვევამდე

Fixion Pellenc EUR

ელექტრონული, ხელით მუშაობა ორივე ხელით, ვიბრაციის დონე (ah)** - m/s² ≤ 2,5, 12 000 დახვევამდე