Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

წესები და პირობები

საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს ონლაინ მაღაზია - ონოფ.ჯი

აიდენტიფიკაციო კოდი - 404645997

მისამართი : საქართველო, თბილისი,ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N37, საოფისე ფართი N16, სართული 5

საკონტაქტო ნომერი : 032 2 55 55 08

ელ. ფოსტა : [email protected]

  • Onoff.ge - ს გამოყენების წესები და პირობები :

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ჩვენი პლატფორმის გამოყენების წესებსა და პირობებს, ასევე, განსაზღვრავს მომხმარებლის უფლებებს. პლატფორმაზე შეკვეთის დასრულება ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელი ხელშეკრულებას ეთანხმება.

  • ძირითადი ტერმინები :

·       სავაჭრო პლატფორმა - შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი, რომელიც წარმოდგენილია ვებგვერდით, www.onoff.ge.

·       მერჩანტი - პროდუქციის გამყიდველი იურიდიული პირი, რომელიც რეგულირებულია “მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი მერჩანტის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას ( დასახელება, მისამართი, საკონტაქტო ნომერი, ელ.ფოსტა ) ათავსებს საკუთარ პლატფორმაზე.

·       პროდუქცია - ნებისმიერი პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც შემოთავაზებულია ჩვენს პლატფორმაზე.

·       მომხმარებელი - ნებისმიერი პირი, რომელიც ეთანხმება წინამდებარე დოკუმენტს, შემოდის ჩვენს პლატფორმაზე, იღებს ინფორმაციას შემოთავაზებეის შესახებ, ათავსებს შეკვეთას და იღებს მომსახურებას.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი, ერთისმხრივ, საკუთარ პლატფორმაზე ათავსებს სხვადასხვა შეთავაზებებს, საქონელსა და მომსახურებას, მეორესმხრივ კი, მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას შეიძინოს საქონელი და მიიღოს იგი საქართველოს ნებისმიერ წერტილში.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი საკუთარ პლატფორმაზე ათავსებს დეტალურ ინფორმაციას მერჩანტების შესახებ, რაც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს, ზუსტი ინფორმაცია მიიღონ, თუ რომელი მერჩანტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციაა განთავსებული ვებგვერდზე.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი პასუხისმგებელია ნებისმიერი ნივთის ტრანსპორტირებაზე, ასევე, იგი პასუხისმგებელია საკურიერო მომსახურების დროს გამოწვეულ ზიანზე ( პროდუქტის დაკარგვა, დაზიანება, გაფუჭება ), ასევე, ტექნიკური გაუმართაობით გამოწვეულ ზიანზე, რამაც გამოიწვია მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებდაელექტრონული კომერციის შესახებსაქართველოს კანონებით გათვალისწინებული მომხმარებლის/მომსახურების მიმღების უფლებ(ებ)ის დარღვევა.

 

  • მომხმარებლის მიერ შექმნილია ანგარიში

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის სერვისების მისაღებად მომხმარებელი ვალდებულია, მიყვეს ანგარიშის გახსნის ინსტრუქციას, სწორად წარმოადგინოს ყველანაირი ინფორმაცია და გაიაროს მარტივი რეგისტრაცია. მომხმარებელი სრულადაა პასუხისმგებელი ინფორმაციის სიზუსტესა და სისწორეზე. იმისთვის, რომ მომხმარებელმა შექმნას ანგარიში, იგი აუცილებლად უნდა იყოს სრულწლოვანი საქართველოს კანონის შესაბამისად, მინიმუმ 18 წლის.

www.onoff.ge - ზე რეგისტრაცია და ანგარიშის გახსნა შესაძლებელია Google და Facebook გამოყენებითაც, ამ შემთხვევაში აუცილებელია, მომხმარებელი დამატებით ეთანხმებოდეს ზემოთ ჩამოთვლილი პლატფორმების წესებსა და პირობებს.

 

  • შეკვეთის განთავსება

www.onoff.ge - ზე შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის, შესაბამისი ინსტრუქციის დაცვით. მომხმარებელი შეკვეთად ადასტურებს ელექტრონულად, შესაბამისად, დასტურს შეკვეთის შესახებ იღებს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. შეკვეთის მიღების შემდეგ, ონოფ.ჯი ახორციელებს მის დამუშავებას. იმის გათვალისწინებით, რომ პლატფორმაზე განთავსებული საქონელი იშვიათ შემთხვევებში შესაძლოა მოვაჭრეს არ ჰქონდეს მარაგში, ონოფ.ჯი უფლებას იტოვებს გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა მისი განთავსებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში, რის თაობაზეც დაუყონებლივ ეცნობება მომხმარებელს.

  • გადახდის მეთოდები

www.onoff.ge - ზე შეკვეთის განთავსება შესაძლებელია რამდენიმე გზით :

1.     საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებული ნებისმიერი Visa/Mastercard ბარათებით.

2.     Plus ქულებით.

3.     ერთგული ქულებით

4.     საქართველოში არსებული კომერციული ბანკების განვადებებით ( საქართველოს ბანკი, კრედო ბანკი, თიბისი ბანკი, ლიბერთი ბანკი ).

მომხმარებელსა და კომერციულ ბანკს შორის ურთიერთობა რეგულირდება ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით და მასზე პასუხისმგებელი არ არის შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი.

  • მიტანის პირობები

პროდუქტის მიწოდებას შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი ნახორციელებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეძენა განხორციელდა ვებ-გვერდიდან და მომხმარებელმა აირჩია ნივთის მიტანის სერვისი.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი ვალდებულია პროდუქტი მოგაწოდოთ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც იქნება მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარების მიზნით, პროდუქტის მიმღები ვალდებულია Onoff.ge-ს ავტორიზებულ პირს წარუდგინოს შეკვეთის უნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მისამართზე პროდუქტის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთის უნიკალური კოდის საფუძველზე. მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას შეკვეთის უნიკალური კოდის უსაფრთხოება. შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის უნიკალური კოდის არაუფლებამოსილი პირის მიერ გამოყენებით დამდგარ ნებისმიერ შედეგზე.

პროდუქტის მოტანის შემთხვევაში შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ავტორიზებული პირი წარმოგიდგენთ კონკრეტული მიმწოდებლის საგარანტიო ტალონს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ხელმოწერით უნდა დადასტურდეს მიმღების მიერ. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე მიმღები ვალდებულია ვიზუალურად დაათვალიეროს პროდუქტი. მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის მომენტიდან პროდუქტი ითვლება ჩაბარებულად და არ მიიღება მომხმარებლის რაიმე პრეტენზია.

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ჩაბარება არ ხდება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ, მომხმარებელი ვალდებულია მიმღებს განუმარტოს, რომ შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ავტორიზებული წარმომადგენლისთვის შეკვეთის უნიკალური კოდისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიწოდება, აგრეთვე მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა წარმოადგენს პროდუქტის მიღების აუცილებელ პირობას.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი პროდუქტის მიტანის სერვისს თბილისის მასშტაბით განახორციელებს 1-3 სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებული მისამართი არის თბილისის ფარგლებს გარეთ, ტრანსპორტირება განხორციელდება 2-5 სამუშაო დღის ვადაში.

  • გარანტია

თუ მომხმარებლის მიერ შეძენილ პროდუქტს აღმოაჩნდა ნაკლი, ონოფ.ჯი ვალდებულია აღმოფხვრას დაზიანება უსასყიდლოდ, შეაკეთოს ან შეცვალოს პროდუქტი, შეამციროს ფასი ან დაიბრუნოს პროდუქტი და აუნაზღაუროს მომხმარებელს თანხის სრული ღირებულება.

საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება მოიცავს ყველანაირი ხარჯის ანაზღაურებას : ნივთის ტრანსპორტირება, მასალების ხარჯების ანაზღაურება, სამუშაო ძალის ანაზღაურება და ყველა ის ვალდებულება, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მომხმარებელი უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მოითხოვოს პროდუქტის დაბრუნება და თანხის ანაზღაურება.

გარანტიის ტალონი მომხმარებელს გადაეცემა ელექტრონულად ელექტრონულ ფოსტაზე, აეტვირთება პირად ანგარიშში ან მიეწოდება ფიზიკურად.

  • საქონლის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

საქართველოს კანონმდებლობის მე-13 მუხლის თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, მომხმარებელი უფლებამოსილია ყველანაირი საფუძვლის მითითების გარეშე უარი თქვას ნივთზე და ონოფ.ჯის დაუბრუნოს საქონელი 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, რომელიც ნივთის მიწოდებიდან აითვლება. ონოფ.ჯი ვალდებულია, დაიბრუნოს პროდუქტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი პირვანდელ მდგომარეობაშია.

იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის მახასიათებლები არ შეესაბამება პლატფორმაზე მითითებულ მონაცემებს, საქონელს გააჩნია თავდაპირველი ნაკლი ან დაზიანებულია, საქონლის უკან დაბრუნებას უზრუნველყოფს ონოფ.ჯი თავისი რესურსით.

მომხმარებელი ვალდებულია სრულად დააბრუნოს საქონელი ყველა თანდართულ დოკუმენტთან ერთად.

ონოფ.ჯი ვალდებულია საქონლის უკან დაბრუნების შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, უკან დაუბრუნოს მომხმარებელს მის მიერ გადახდილი თანხა. ონოფ.ჯის უფლება აქვს, უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე მანამ, სანამ საქონელს არ დაიბრუნებს ან მომხმარებლისგან არ მიიღებს საქონლის გაგზავნის დამადასტურებელ დოკუმენტს, იმის მიხედვით, რომელიც უფრო ადრე განხორციელდება.

თანხის ანაზღაურება მოხდება გადახდის იმავე საშუალებებით, რომლებიც მომხმარებელმა გამოიყენა.

მომხმარებლის მიერ საქონელზე უარის თქმა ავტომატურად იწვევს დაკავშირებული ხელშეკრულებიდან მის გასვლას და პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენას.

  • აქციები და ფასდაკლებები

www.onoff.ge - ზე პერიოდულად მოქმედებს აქციები და ფასდაკლებები, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს. მომხმარებელი აქციით სარგებლობამდე აუცილებლად უნდა გაეცნოს მის პირობებს ჩვენი პლატფორმის საშუალებით, აქციით სარგებლობა კი ნიშნავს, რომ პირობები მომხმარებლისთვის მისაღებია.

  • ინტელექტუალური საკუთრების უფლება

მომხმარებელმა არ უნდა განახორციელოს ისეთი ქმედება, რაც ხელყოფს პლატფორმის ან ნებისმიერი მესამე მხარის მფლობელობაში არსებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. პლატფორმის კონტენტის ნებისმიერი რეპროდუქცია, განცხადება, გავრცელება ან ხელახლა გავრცელება, სრულად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი საშუალებით გაყიდვა, გადაყიდვა, განმეორებითი გადაცემა ან მესამე მხარეებისთვის არ არის.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ პლატფორმა ყველანაირი შეზღუდვის გარეშე იფუნქციონირებს, თუმცა პასუხისმგებელია იმაზე, რომ ნებისმიერი ტექნიკური ზიანი გამართული იქნება ჩვენ მიერ და პარალელურად, დაცული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მომხმარებლების უფლებები.

მომხმარებლებისა და შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ურთიერთობა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის მიერ და ნებისმიერი დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოების მიერ.

წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეიცვალოს შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ,ჯის მიერ ცალმხრივად, რომლის შესახებ ინფორმაციაც მიეწოდებათ მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს.