Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა აღწერს შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის მიერ მომხმარებლის მიერ ჩვენთვის გადმოცემული ინფორმაციის დამუშავებასა და დაცვას. შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის მიერ თქვენი მონაცემების დამუშავება განისაზღვრება წინამდებარე დოკუმენტით. ჩვენი მიზანია გაგიზიაროთ, თუ რა საფუძვლით მოვიპოვებთ თქვენს ინფორმაციას, როგორ ვმართავთ და ვამუშავებთ მათ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის გაცნობით თქვენ ეთანხმებით მას და გვაძლეთ უფლებას, დავამუშავოთ თქვენი ინფორმაცია.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და თავად განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, ამ ინფორმაციას კი წინამდებარე დოკუმენტში ანთავსებს.

დოკუმენტი მკაცრად გამიზნულია მომხმარებლებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ჩვენი პროდუქტებით ან მომსახურებით. აქვე აღვნიშნავთ, რომ მომხმარებლების პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენი მომსახურება თქვენთვის მაქსიმალურად კომფორტული გავხადოთ.

  • როგორ გადმოგვცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ?

-       ვებგვერდზე რეგისტრაციის და შემდგომ ავტორიზაციის დროს

-       პროდუქტის/მომსახურების ყიდვის დროს

-       თქვენი მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციით

-       საჯარო წყაროებით

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი პერსონალურ მონაცემებს, უპირველეს ყოვლისა, იყენებს მომხმარებლებთან ურთიერთობის დასალაგებლად, ახალი პროდუქტებისა და სერვისების დასანერგად, თქვენთვის პერიოდულად სიახლეების მოსაწოდებლად, განვადებების დამტკიცების შესატყობინებლად, შეკვეთის განთავსების ან გაუქმების შესახებ ინფორმაციის მოსაწოდებლად და სხვა.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის პლატფორმაზე რეგისტრაციისას თქვენი მხრიდან გადმოგვეცემა შემდეგი ინფორმაცია :

-       სახელი, გვარი

-       კომპანიის შემთხვევაში კომპანიის სახელწოდება

-       პირადი ნომერი

-       კომპანიის შემთხვევაში საიდენტიფიკაცო კოდი

-       საკონტაქტო ნომერი

-       ელექტრონული ფოსტა

-       მისამართი

აღნიშნულ ინფორმას ვიყენებთ და ვამუშავებთ იმისთვის, რომ ჩვენი მხრიდან სხვადასხვა ტიპის მარკეტინგული სიახლეები მიიღოთ, რათა ხელიდან არ გაუშვათ თქვენზე მორგებული საუკეთესო შეთავაზებები. პირდაპირ მარკეტინგზე შეწყვეტის მოთხოვნა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, ამისთვის უნდა მოგვწეროთ პირადად ელექტრონულ ფოსტაზე ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე ვებ-გვერდზე მითითებულ ნომერზე.

იმისთვის, რომ ჩვენი სერვისითა და მომსახურებით ისარგებლოთ, ამისთვის, ვალდებულნი ხართ, გაგვიზიაროთ პერსონალური მონაცემები, სხვა შემთხვევაში, თქვენ მიერ მოთხოვნილ ბრძანებას ვერ შევასრულებთ.

პერსონალური მონაცემების გაზიარება რეგისტრაციისთვის : იმისთვის, რომ შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის პლატფორმით სრულყოფილად ისარგებლოთ, უნდა გაგვიზიაროთ თქვენი სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, საკონტაქტო ნომერი, პირადი ნომერი ან პასპორტის ნომერი იმის დასადგენად, რომ ნამდვილად სრულწლოვანი ხართ, ფაქტობრივი მისამართი და შეკვეთის განთავსების შემდეგ ის მისამართი, რომელზეც ჩვენი მხრიდან პროდუქტის მოწოდება გსურთ.

კომპანიის რეგისტრაციის შემთხვევაში, გადმოგვცემთ კომპანიის სახელწოდებას, საიდენტიფიკაციო კოდს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს, მისამართს და ელექტრონულ ფოსტას.

სერვისების ფუნქციონირების გაუმჯობესებისა და მომხმარებლისთვის უკეთესი გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენი მოწყობილობით, მათ შორის პროგრამული და ტექნიკური უზრუნველყოფით გადმოცემულ ტექნიკურ ინფორმაციას (მაგ. რა ტიპის ბრაუზერს და ოპერაციულ სისტემას იყენებს თქვენი მოწყობილობა, რომელ ენას ანიჭებთ უპირატესობას, შესვლის დრო და ვებგვერდის დომენის სახელი, საიდანაც თქვენ უკავშირდებით სერვისებს და ა.შ.).

მზა ჩანაწერები (Cookies) : ჩვენ ვიყენებთ მზა ჩანაწერებს და მსგავს ტექნოლოგიებს თქვენი გამოცდილების პერსონალიზირებისა და გაუმჯობესების მიზნით. მზა ჩანაწერებს ვაგროვებთ თქვენთვის ჩვენს ვებ-გვერდებსა და სხვა დისტანციურ პლატფორმებზე ნავიგაციის გამარტივების, ინფორმაციის სასურველი ფორმატით შეთავაზების, ძებნის პარამეტრების გაუმჯობესების, მომხმარებლის უსაფრთხო ავტორიზაციის, მარკეტინგის, ვებ გვერდების დიზაინის ოპტიმიზაციისა და მომხმარებლისთვის უკეთესად ადაპტირების მიზნით.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი მომხმარებლის პირად ინფორმაციას ინახავს იმ პერიოდით, რომლის განმავლობაშიც თქვენ ჩვენი მომხმარებელი ხართ, ანგარიშის გაუქმების შემთხვევაში კი, მონაცემები შეინახება მარეგულირებელი დოკუმენტებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მითითებების შესაბამისად.

პერსონალურ მონაცემებს შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი უზიარებს სამართალდამცავ ორგანოს, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ორგანოებს, ოფიციალურ უწყებებს მომართვის შემთხვევაში.

პერსონალური მონაცემები გაზიარდება იმ კომპანიებთან, რომლებიც გვიწევენ სხვადასხვა სახის მომსახურებას და აუცილებელია მათგან სერვისის მიღება.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, ამიტომ, ჩვენ მიერ დანერგილია ფიზიკური და ტექნიკური ღონისძიებები, რომლებიც პერსონალური მონაცემების სწორად გამოყენებას უზრუნველყოფენ.

მიუხედავად იმისა, რომ შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი იყენებს დაშიფრულ კავშირებს, შეზღუდული აქვს პირად ინფორმაციასთან წვდომა გარეშე პირებისთვის, არსებობს არაავტორიზებული წვდომის მაგალითები, სერვერის გატეხვის პრეცეტენტები, რომელთა მაქსიმალურად შესამცირებლად ჩვენი მუშაობა ყოველდღიურია.

გაფრთხილებთ, რომ ვებგვერდზე შეიძლება წააწყდეთ სხვა ვებგვერდების ბმულებს, რომელთაც ჩვენგან განსხვავებული პოლიტიკები ჰქონდეთ, ამიტომ, ჩვენი პლატფორმიდან გადასვლის შემთხვევაში, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ პოლიტიკებსა და წესებს.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის აქვს ცხელი ხაზის სერვისი, რაც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს, სამუშაო საათებში პირდაპირი კომუნიკაცია ჰქონდეთ ჩვენს გუნდთან. სატელეფონო ზარები იწერება მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, ჩაწერის და შენახვის წესები ეხება როგორც შემომავალ, ისე გამავალ ზარებს, რომელიც მხოლოდ ჩვენი ნომრიდან ხორციელდება.

მომხმარებელი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეს და გამოითხოვოს ინფორმაცია თუ :

-       რა ინფორმაციაა მოწოდებული მისი მხრიდან ვებგვერდის მეშვეობით ?

-       მოითხოვოს არასწორი ინფორმაციის გამოსწორება

-       დააზუსტოს ინფორმაცია

-       მოითხოვოს გადმოცემული ინფორმაციის წაშლა, განადგურება ან დაბლოკვა

ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკაში იცვლება და ნახლდება პერიოდულად, ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი საკუთარ პლატფორმაზე გამოაქვეყნებს ინფორმაციას ამის შესახებ. მომხმარებლებს ვურჩევთ, გაეცნონ ჩვენი კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას პერიოდულად და დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდნენ.

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი ჩვენი კომპანიის სერვისით ან მომსახურებით ისარგებლებს, ავტომატურად ვიღებთ თანხმობას, რომ იგი გაეცნო და ეთანხმება შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის კონდიფენციალურობის პოლიტიკას.

მომხმარებელი ვალდებულია, მომსახურების მიღების მიზნით გადმოგვცეს სრულყოფილი და სწორი ინფორმაცია, ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში კი დაგვიკავშირდეს, ან თავად მოახდინოს ცვლილება.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯისთან დაკავშირება შესაძლებელია როგორც ელექტრონული ფოსტით, ასევე სატელეფონო ზარით. ჩვენი კომპანია ხელმისაწვდომია სოციალურ ქსელებშიც.

 

ონლაინ გადახდები

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის პლატფორმაზე გადახდის ერთ-ერთი მეთოდია ნებისმიერი ქართული ბარათით გადახდა და ნივთის ამ ფორმით შეძენა. საგადახდო მომსახურებას გვიწევს შპს მონრემი ( ს/კ 405 150 884 ), რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერაა რეგისტრირებული.

გარდა ამისა, ჩვენი პლატფორმა შესაძლებლობას გაძლევთ, გამოიყენოთ საქართველოში არსებული სხვადასხვა კომერციული ბანკების განვადებები. განვადების მოთხოვნის შემთხვევაში მის საბოლოო სტატუსზე და სხვა პირობებზე პასუხისმგებელია შესაბამისი კომერციული ბანკი, შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ამ საკითხზე პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.