Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქტის დაბრუნების პირობები

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მომხმარებლების კმაყოფილება, სწორედ ამიტომ, ჩვენი მიზანია შემოგთავაზოთ პროდუქტი ან მომსახურება, რომელიც მაქსიმალურად დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებსა და სურვილებს. თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როცა პროდუქტია დაზიანებულია ან შეუსაბამობაშია პლატფორმაზე განთავსებულ მონაცემებთან, ამ შემთხვევაში ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

პროდუქტის დაბრუნების პირობები ჩვენი პლატფორმის გამოყენების წესების და პირობების განუყოფელი ნაწილია და გთხოვთ, პროდუქტიის შეძენამდე გაეცნოთ.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი შესაძლებლობას გაძლევთ გააუქმოთ შეკვეთა და უკან დააბრუნოთ შეძენილი პროდუქტი თუ :

-         პროდუქტის ძირითადი მახასიათებლები არ შეესაბამება ვებგვერდზე განთავსებულ მახასიათებლებს და განსხვავდება მისგან.

-         პროდუქტი დაზიანებულია პირველადი დათვალიერების დროს.

-         ჩვენ ვერ შევძელით დროულად თქვენთვის მოწოდება.

-         პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი და მისით სარგებლობა შეუძლებელია.

პროდუქტის უკან დაბრუნება შეუძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ იგი :

-         მალფუჭებადია და კონკრეტული ვარგისიანობის პერიოდი აქვს.

-         ჰიგიენური ნორმების დარღვევის გამო.

-         პროდუქტი გახსნილი და გამოყენებულია, შესაბამისად დარღვეულია მისი თავდაპირველი მთლიანობა. ( ყუთი, პარკი )

-         პროდუქტთან ერთად არ არის წარმოდგენილი მისი დოკუმენტები, რომელიც მომხმარებელს ჩაბარების მომენტში გადაეცა.

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მომხმარებელს შეუძლია პროდუქტის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში დააბრუნოს ნივთი, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე, შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი კი ნივთს ჩაიბარებს იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს არანაირი გამოყენების კვალი, არ არის გახსნილი და მიზანმიმართულად დაზიანებული.

პროდუქტის დაბრუნების მოთხოვნისთვის, უნდა დაგვიკავშირდეთ ვებგვერდზე მითითებულ ნომერზე ან სოციალური ქსელების მეშვეობით და გაითვალისწინოთ, რომ პროდუქტს თან უნდა ახლდეს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ჩაბარების მომენტში გადმოგეცათ. დაბრუნების ხარჯებს ანაზღაურებს შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი.

14 დღის გასვლის შემდგომ აუცილებელია მიმართოთ იმ სერვის ცენტრს, რომელიც საგარანტიო ფურცელშია გაწერილი.

პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში, თანხის ანაზღაურება მოხდება იმავე საბარათო ანგარიშზე, საიდანაც განხორციელდა ნივთის შესყიდვა.