გაასუფთავე

მულტიმედიური აკუსტიკა

ნაპოვნია 196 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

ACME NI-30

სახეობა 2.1

Genius SP-HF500A

სახეობა 2.0; (2.0), არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

Genius SP-U120

სახეობა 2.0; (2.0), სიმძლავრე 1.5 W, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN 120

სახეობა 2, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN 230

სახეობა 2, სიმძლავრე 4 W; (2x 2 W)

SVEN 245

არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა, სახეობა 2, სიმძლავრე 4 W; (2 x 2 W)

SVEN 247

სახეობა 2, სიმძლავრე 4 W, არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN MS-107

ციფრული გამშვები S/PDIF არა, სახეობა 2.1, სიმძლავრე 2.5 W; (x2), არა, არა

SVEN MS-150

სახეობა 2.1, სიმძლავრე 3.5 W; (x2), არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN MS-90

სახეობა 2.1, სიმძლავრე 5 W; (2.5 W x 2), არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN SPS-619

სახეობა 2, სიმძლავრე 20 W, არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN SPS-619 GOLD

სახეობა 2, სიმძლავრე 20 W; (2 x 10 W), არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN SPS-635

სახეობა 2, სიმძლავრე 20 W; (x2), არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN SPS-701

სახეობა 2, სიმძლავრე 20 W, არა, კი, ციფრული გამშვები S/PDIF არა

SVEN SPS-702 Black

სახეობა 2, სიმძლავრე 20 W; (x2), არა, არა, ციფრული გამშვები S/PDIF არა