გაასუფთავე

ჭკვიანი სასწორები

ნაპოვნია 21 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

Vitek VT 1975 Yellow

მაქსიმალური დატვირთვა 150 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Irit IR-7257

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Irit IR-7261

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Irit IR-7262

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Maxwell MW 2667

მაქსიმალური დატვირთვა 150 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Vitek VT1962

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Vitek VT1977

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა

Vitek VT1979

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Fakir Hercules

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Nokia Body White

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Nokia Body Black

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Nokia Body Cardio White

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Nokia Body Cardio Black

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Nokia Body Plus White

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)

Nokia Body Plus Black

მაქსიმალური დატვირთვა 180 კგ, პლატფორმის მასალა მინა, (BMI)