გაასუფთავე

AV მიმღებები და გამაძლიერებლები

ნაპოვნია 30 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

Sony STR-DA2400ES

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 8 ომზე 100 W, აკუსტიკაზე გამომავალი 7.1, THD+N 0.09 %

Sony STR-DH590

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 5, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 145 W; (1 kHz, THD 0,9%), აკუსტიკაზე გამომავალი 5.1, THD+N 0.09 %; (6 Ohm, 90 W, 20 Hz - 20 kHz), Bluetooth true; 4.2

Sony STR-DH750

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 145 W, აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, Bluetooth true; 2.1

Sony STR-DH770

THD+N 0.09 %; (სიხშირე 20-20000 Hz.), აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 145 W; (0.9% THD), გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, სახეობა AV მიმღები, Bluetooth true; 3.0

Sony STR-DH790

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 145 W; (1 kHz, THD 0,9%), აკუსტიკაზე გამომავალი 7.1, THD+N 0.09 %; (6 Ohm, 90 W, 20 Hz - 20 kHz), Bluetooth true; 4.2

Sony STR-DN1060

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 100 W; (0.09% THD), აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, THD+N 0.09 %; (სიხშირე 20-20000 Hz., წინაღობა 6 Ohm.), სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 105 dB, Bluetooth true

Sony STR-DN1070

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 100 W; (0.09% THD), აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, THD+N 0.09 %; (სიხშირე 20-20000 Hz.), Bluetooth true; 4.1

Sony STR-DN1080

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 165 W; (1 kHz 0.9% THD), აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, THD+N 0.09 %, Bluetooth true; 4.1

Sony STR-DN850

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 150 W, აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, Bluetooth true; 4.0

Sony STR-DN860

სახეობა AV მიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 7, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 95 W; (0.09% THD), აკუსტიკაზე გამომავალი 7.2, THD+N 0.09 %; (სიხშირე 20-20000 Hz., წინაღობა 6 Ohm.), სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 105 dB, Bluetooth true

Yamaha A-S301

Bluetooth false, სახეობა გამაძლიერებელი, არხის სიმძლავრე 8 ომზე 100 W, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 120 W, არხის სიმძლავრე 4 ომზე 140 W, THD+N 0.019 %, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 99 dB

Yamaha A-S501

სახეობა გამაძლიერებელი, არხის სიმძლავრე 8 ომზე 130 W, არხის სიმძლავრე 6 ომზე 150 W, არხის სიმძლავრე 4 ომზე 185 W, THD+N 0.019 %, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 99 dB, Bluetooth false

Yamaha R-N402

სახეობა სტერეომიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 2, არხის სიმძლავრე 8 ომზე 140 W; (1 kHz, 10% THD), არხის სიმძლავრე 4 ომზე 115 W; (1 kHz, 0.7% THD), აკუსტიკაზე გამომავალი 2, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 100 dB, Bluetooth true; 2.1

Yamaha R-S202 Silver

აკუსტიკაზე გამომავალი 2, THD+N 0.02 %; (20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ohm), სახეობა სტერეომიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 2, არხის სიმძლავრე 8 ომზე 125 W; (0.2 % THD), არხის სიმძლავრე 6 ომზე 150 W, არხის სიმძლავრე 4 ომზე 165 W, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 100 dB, Bluetooth true

Yamaha R-S202 Black

სახეობა სტერეომიმღები, გამაძლიერებლის არხების რაოდენობა 2, არხის სიმძლავრე 8 ომზე 125 W; (0.2 % THD), არხის სიმძლავრე 6 ომზე 150 W, არხის სიმძლავრე 4 ომზე 165 W, აკუსტიკაზე გამომავალი 2, THD+N 0.02 %; (20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ohm), Bluetooth true, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა (SNR) 100 dB