გაასუფთავე

პროდუქტის ძირითადი პირობები

  • ვადა - 48 თვე

  • წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 24%

  • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - 26.85%

  • მინიმალური და მაქსიმალური ონლაინ განვადების ლიმიტი -  200 - 10 000 ლარი

  • წინსწრების საკომისიო - არ მოითხოვება

  • სესხის გრაფიკი - თანაბარი გადახდები