გაასუფთავე

კვების ბლოკები

ნაპოვნია 30 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

Chieftec A-80 CTG-750C 750W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, false, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-90 750W GDP-750C

კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3, True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 90 %, false, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true

Chieftec APB-500B8

True; აქტიური, 120 მმ, false, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 80 %, false, ვენტილატორების რაოდენობა 1, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec Eco Series GPE-500S

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec Eco Series GPE-700S

120 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3, True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, ვენტილატორების რაოდენობა 1

Chieftec GPC-600S

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 80 %, true, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec Power Smart GPS-750C

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 90 %, True; Gold, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec Proton BDF-500S

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec Proton BDF-600S

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec Proton BDF-750C

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Corsair RM650x [CP-9020091-EU]

მარგი ქმედების კოეფიციენტი 90 %, True; Gold, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 135 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.4, True; აქტიური

Corsair RM650x CP-9020178-EU

140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.4, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 90 %, True; Gold, ვენტილატორების რაოდენობა 1

Corsair RM750x (2018)

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 90 %, True; Gold, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 135 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.4

Corsair RM750x CP-9020155-EU

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 90 %, True; Gold, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 135 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.4

Corsair RM850x (2018)

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 92 %, True; Gold, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 135 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.4