გაასუფთავე

კვების ბლოკები

ნაპოვნია 336 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

HP Power Supply 750W 512327-B21

სერვერის, სიმძლავრე 750 W

HP 720478-B21 500W

სერვერის, სიმძლავრე 500 W

Thermaltake Humburg Pro RGB550W Non modular Black

True; აქტიური, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 1000W (APS-1000CB)

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-500S

True; აქტიური, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.2

Chieftec A-135 APS-500SB 500W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-550CB 550W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-550SB 550W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-650CB 650W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-650SB 650W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, false, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-750CB 750W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-135 APS-850CB 850W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 140 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-80 CTG-550C 550W

True; აქტიური, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3, ვენტილატორების რაოდენობა 1, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, True; Bronze, 120 მმ, true

Chieftec A-80 CTG-650C 650W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, false, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3

Chieftec A-80 CTG-750C 750W

True; აქტიური, მარგი ქმედების კოეფიციენტი 85 %, false, ვენტილატორების რაოდენობა 1, 120 მმ, true, კვების ბლოკის სტდანდარტი ATX12V 2.3