გაასუფთავე

ფონოკორექტორები

ნაპოვნია 6 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

Cambridge Audio Azur 551P Silver

მაქსიმალური გაძლიერება MM 39 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MM 85 dB, MM 0.009 %, RIAA მახასიათებლების სიზუსტე 0.65 dB, ფერი ვერცხლისფერი

Cambridge Audio Azur 551P Black

მაქსიმალური გაძლიერება MM 39 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MM 85 dB, MM 0.009 %, RIAA მახასიათებლების სიზუსტე 0.65 dB, ფერი შავი

Cambridge Audio Azur 651P Silver

მაქსიმალური გაძლიერება MM 39 dB, მაქსიმალური გაძლიერება MC 55 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MM 86 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MC 72 dB, MM 0.005 %, MC 0.002 %, RIAA მახასიათებლების სიზუსტე 0.3 dB, ფერი ვერცხლისფერი

Cambridge Audio Azur 651P Black

მაქსიმალური გაძლიერება MM 39 dB, მაქსიმალური გაძლიერება MC 55 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MM 86 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MC 72 dB, MM 0.005 %, MC 0.002 %, RIAA მახასიათებლების სიზუსტე 0.3 dB, ფერი შავი

Cambridge Audio CP1

მაქსიმალური გაძლიერება MM 39 dB, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MM 85 dB, MM 0.009 %; (20-20000 Hz), RIAA მახასიათებლების სიზუსტე 0.65 dB; (25-20000 Hz), ფერი შავი

Cambridge Audio CP2

MC 0.009 %; (20-20000 Hz), RIAA მახასიათებლების სიზუსტე 0.3 dB; (25-50000 Hz), ფერი ვერცხლისფერი, სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MC 72 dB, MM 0.009 %; (20-20000 Hz), სიგნალის/ხმაურის თანაფარდობა MM 86 dB, მაქსიმალური გაძლიერება MC 55 dB, მაქსიმალური გაძლიერება MM 39 dB