გაასუფთავე
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვირ

დაკეტილია

დღეს მაღაზია მუშაობს 10:00 - დან 22:00 -მდე
2 04 07 00

შ.პ.ს GAME ZONE

საიდენთიფიკაციო ნომერი: 404869344

რეგისტრაციის თარიღი: 08.10.2010

რეგისტრანტი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

   "Game Zone" არის მაღაზიათა ქსელი,სადაც წამოდგენილია სათამაშო კონსოლების,ვიდეო თამაშებისა და გეიმინგ აქსუარების ყველზე დიდი არჩევანი საქართველოში.

დაბრუნების პოლიტიკა

     "Game Zone" (შპს GAME ZONE, ს/კ 404869344)  მომხმარებელს სთავაზობს პროდუქტის დაბრუნების შემდეგ პირობებს:
პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ  მაღაზიას და მიაწოდოთ ინფორმაცია პროდუქტის მახასიათებლების თაობაზე, აგრეთვე შეკვეთის უნიკალური კოდი.
- პროდუქტის დაბრუნება შესაძლებელია განხორციელდეს, ნივთის შეძენის დღეს გაუხსნელ მდგომარეობაში.
 პროდუქტის დაბრუნება, არ ხორციელდება იმ შემთხვევაში:
        პროდუქტის შეფუთვა გახსნილია;
        პროუდუქტი დაზიანებულია შემძენის მიერ;
        დაკარგულია ან და დაზიანებულია პროდუქტის თანმხლები დოკუმენტები, ან დოკუმენტებს აღენიშნება რაიმე ცვლილება;
        დაკარგულია ან და დაზიანებულია აქსესუარები;
- პროდუქტის დაბრუნების შედეგად თანხის ანაზღაურება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ანგარიშზე, რომლის საშუალებითაც განხორციელდა გადახდა. ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში თანხის ანაზღაურება უნდა განხორციელდეს მომხმარებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე.

პროდუქტის შეცვლის, ან შეკეთების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ იხილოთ საგარანტიო პირობები;

საგარანტიო პირობები

  საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდეგ დაზიანებული ნივთის შეკეთებას ქვემოთ მოცემული პირობების მიხედვით:სარემონტო ვადა მწარმობლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად განისაზღვრება შესაკეთებელი ნივთის სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30(ოცდაათი) სამუშაო დღით.საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარუდგინოს სერვის ცენტრს საგარანტიო ტალონი.საგარანტიო ტალონის ან პროდუქტის ყუთის დაკარგვის ,ან დაზიანების შემთხვევაში ,ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას.მაღაზია წუნდებულ პროდუქტზე ახლთ შეცვლის აქტს გასცემს მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:თუ ნივთის შეძენიდან 7(შვიდ) დღის ვადაში აღმოჩნდა ქარხნული დეფექტი (არ იგულისხმება პროგრამული დაზიანება) კომპანია გასცემს წუნდებული პროდუქტის შეცვლის აქტს იმ შემთხვევაში თუ შნარჩუნებულია პროდუქტის პირვანდელი სახე დაზიანების გარეშე და აღნიშნულ ვადაში პროდუქტი წარმოდგენილია სრული კომპლექტაციით. თუ ნივთი ვერ შეკეთდა მაღაზიაში 30(ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ გაცემულ შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:

გასულია საგარანტიო ვადა.

საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი/დაკარგულია.       

საგარანტიო ტალონში მონაცემები წაშლილია, შეცვლილია ან გადაკეთებულია

ნივთი დაზიანებულია პირატული (ჰაკერული) ჩარევის შედეგად.

საგარანტიო ტალონში, ნივთის კორპუსზე ან ყუთზე არ იკითხება, ან ამძვრალია სერიული ნომერი/იმეი კოდი

დაკარგულია ან დაზიანებულია ნივთის ყუთი.

მოწყობილებას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი/დაზიანება

დაზიანებულია/ამძვრალია პლომბი ან ლუქი

მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნით

დაზიანება გამოწვეულია სამონტაჟო სამუშაოების არაკვალიფიციურად შესრულების შედეგად.

მოწყობილება დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ტრანსპორტირების დროს.

მოწყობილება დაზიანდა მის გვერდზე მდგომი სხვა მოწყობილობის გამო.

მოწყობილობა გახსნილია/დაშლილია თვითნებური შეკვეთის ან სხვა რამე მიზნით.

დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილების მიერ.

დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით(ძაბვის ცვალებადობით), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების და პირობების

0

შეფასება 0 შეფასებიდან

შეფასებები

0

შეფასება

სორტირება:

შეფასებები არ მოიძებნა