გაასუფთავე

სატელევიზიო ანტენები

ნაპოვნია 20 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

BBK DA02

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA05

დამონტაჟების ადგილი ოთახის, ყველა ტალღიანი

BBK DA14

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA15

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA16

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA17

დამონტაჟების ადგილი ოთახის, ყველა ტალღიანი

BBK DA18

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA19

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA20

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

BBK DA34

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი გარე

Lumax DA1201P

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

Lumax DA1202A

დამონტაჟების ადგილი ოთახის, ყველა ტალღიანი

Lumax DA1203A

დეციმეტრული, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

Lumax DA1503A

ყველა ტალღიანი, დამონტაჟების ადგილი ოთახის

Lumax DA2502P

დეციმეტრული, დამონტაჟების ადგილი გარე